حراج Modern & Contemporary Middle Eastern Art


  • لندن
  • آبان 1398
گزارش حراج

 
موجود نیست
 
عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £0
0 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £0
0 دلار آمریکا
مجموع فروش £0
0 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £0
0 دلار آمریکا
هنرمندان 3
آثار هنری 0
آثار هنری فروخته شده 0
آثار هنری

اثر هنری وجود ندارد

آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر مدرن و معاصر خاورمیانه شامل بغدادیت
لندن
خرداد 1400
49 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
28 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
25
فروخته نشده
مجموع فروش ها £3,060,659
4,278,249 دلار آمریکا
تصاویر ، مجسمه ها و تصاویر انگلیس و قاره‌ای
اردیبهشت 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن خاورمیانه و آفریقای شمالی آنلاین
لندن
اردیبهشت 1400
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
5 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
10
فروخته نشده
مجموع فروش ها £32,000
44,144 دلار آمریکا