حراج هنر معاصر و مدرن خاورمیانه و آفریقای شمالی آنلاین


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £70,650
97,462 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £101,950
140,640 دلار آمریکا
مجموع فروش £32,000
44,144 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £4,000
5,518 دلار آمریکا
هنرمندان 13
آثار هنری 18
آثار هنری فروخته شده 8
آثار هنری

آرتچارت | اثر هنری ازنصرالله افجه ای
بدون عنوان
- نصرالله افجه ای
33.036%
£9,375
12,933 دلار آمریکا
آرتچارت | اثر هنری ازعلی اجلی
رحمت
- علی اجلی
129.167%
£6,875
9,484 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر معاصر و شهری
لندن
فروردین 1400
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £1,575
2,182 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن خاورمیانه و آفریقای شمالی
لندن
آبان 1399
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £5,688
7,387 دلار آمریکا
چیسویک - لندن - مهر 1398
لندن
مهر 1398
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا