حراج هنر مدرن و معاصر خاورمیانه


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £647,000
840,260 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £954,000
1,238,961 دلار آمریکا
مجموع فروش £728,375
945,942 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £56,029
72,765 دلار آمریکا
هنرمندان 9
آثار هنری 16
آثار هنری فروخته شده 13
آثار هنری

بدون عنوان (بال‌های فروهر)
- منیر فرمانفرماییان 6.484% کمتر از میانگین
£299,250
388,636 دلار آمریکا
بدون عنوان
- نصرالله افجه ای 69.643% بیشتر از میانگین
£118,750
154,221 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر خاورمیانه، مدرن و معاصر
لندن
آبان 1399
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
13
فروخته نشده
مجموع فروش ها £298,750
393,092 دلار آمریکا
کریستیز - لندن - تیر 1398
لندن
تیر 1398
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
Middle Eastern, Modern and Contemporary Art
لندن
آبان 1397
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
10 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
7
فروخته نشده
مجموع فروش ها £885,000
1,134,615 دلار آمریکا