حراج Michaan - کالیفرنیا - اسفند 1389


  • Michaan کالیفرنیا
  • اسفند 1389
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $4,000
بیشینه برآورد $6,000
مجموع فروش $0
میانگین ارزش آثار $0
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 0
آثار هنری

نامزدی
- صادق تبریزی
-
فروخته نشده
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Michaan - کالیفرنیا - شهریور 1393
کالیفرنیا
شهریور 1393
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
Michaan - کالیفرنیا - اسفند 1390
کالیفرنیا
اسفند 1390
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $944
آثار چاپی اورجینال
کالیفرنیا
خرداد 1400
مجموع فروش ها $0