حراج هفتمین دوره حراج تهران


  • Tehran تهران
  • تیر 1396
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 217,800,000,000 ﷼
326,537 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 311,400,000,000 ﷼
466,867 دلار آمریکا
مجموع فروش 268,730,000,000 ﷼
402,894 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 3,784,929,577 ﷼
5,675 دلار آمریکا
هنرمندان 56
آثار هنری 72
آثار هنری فروخته شده 71
آثار هنری

بدون عنوان
- سهراب سپهری 4% بیشتر از میانگین
31,000,000,000 ﷼
46,477 دلار آمریکا
شاعر و قفس
- پرویز تناولی 0%
25,000,000,000 ﷼
37,481 دلار آمریکا
بدون عنوان از مجموعه تنه درختان
- سهراب سپهری 4% کمتر از میانگین
12,000,000,000 ﷼
17,991 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
مقالات مرتبط

گزارشی از برگزاری دوازدهمین دورۀ حراج تهران 8 بهمن 1398
دوازدهمین دورۀ حراج در مجموع با فروش 97 درصد از آثار عرضه‌شده و با احراز رقم 31 میلیارد و 717 میلیون تومان، با توجه به مجموع حداقل برآورد اولیۀ آن و مبلغ 25 میلیارد و 977 میلیون تومان توانست نرخ رشدی 22 درصدی در عرصۀ معاملات هنری رقم زند.
حراج های مرتبط

53 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
60 فروخته شده
در بازه برآوردها
3 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها 316,770,000,000 ﷼
474,918 دلار آمریکا
12 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
62 فروخته شده
در بازه برآوردها
5
فروخته نشده
مجموع فروش ها 422,040,000,000 ﷼
632,745 دلار آمریکا
66 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
45 فروخته شده
در بازه برآوردها
3 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها 344,030,000,000 ﷼
515,788 دلار آمریکا