حراج ششمین دوره حراج تهران


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 81,100,000,000 ﷼
121,589 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 113,590,000,000 ﷼
170,300 دلار آمریکا
مجموع فروش 119,040,000,000 ﷼
178,471 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 1,017,435,897 ﷼
1,525 دلار آمریکا
هنرمندان 112
آثار هنری 119
آثار هنری فروخته شده 117
آثار هنری

شماره های سیاه روی سفید
- فرهاد مشیری 22% بیشتر از میانگین
8,500,000,000 ﷼
12,744 دلار آمریکا
نی لبک زن
- بهمن محصص 72% بیشتر از میانگین
6,000,000,000 ﷼
8,996 دلار آمریکا
شکار سبز در سبز
- رضا درخشانی 43% بیشتر از میانگین
5,000,000,000 ﷼
7,496 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
مقالات مرتبط

گزارشی از برگزاری دوازدهمین دورۀ حراج تهران 8 بهمن 1398
دوازدهمین دورۀ حراج در مجموع با فروش 97 درصد از آثار عرضه‌شده و با احراز رقم 31 میلیارد و 717 میلیون تومان، با توجه به مجموع حداقل برآورد اولیۀ آن و مبلغ 25 میلیارد و 977 میلیون تومان توانست نرخ رشدی 22 درصدی در عرصۀ معاملات هنری رقم زند.
حراج های مرتبط

53 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
60 فروخته شده
در بازه برآوردها
3 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها 316,770,000,000 ﷼
474,918 دلار آمریکا
12 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
62 فروخته شده
در بازه برآوردها
5
فروخته نشده
مجموع فروش ها 422,040,000,000 ﷼
632,745 دلار آمریکا
66 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
45 فروخته شده
در بازه برآوردها
3 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها 344,030,000,000 ﷼
515,788 دلار آمریکا