حراج ششمین دوره حراج تهران


119 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
ترکیب مواد روی بوم
200 * 160
برآورد
200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
6,234 دلار آمریکا
قیمت فروش
380,000,000﷼
9,476 دلار آمریکا
68.889%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395

ترکیب مواد روی چوب
برآورد
300,000,000﷼
7,481 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
9,975 دلار آمریکا
قیمت فروش
460,000,000﷼
11,471 دلار آمریکا
31.429%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395

رنگ روغن روی بوم
160 * 120
برآورد
800,000,000﷼
19,950 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
29,925 دلار آمریکا
قیمت فروش
850,000,000﷼
21,197 دلار آمریکا
15%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395

اکریلیک روی بوم
190 * 300
برآورد
400,000,000﷼
9,975 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
14,963 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,100,000,000﷼
27,431 دلار آمریکا
120%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395

رنگ‌روغن روی بوم
132 * 200
برآورد
300,000,000﷼
7,481 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
9,975 دلار آمریکا
قیمت فروش
550,000,000﷼
13,716 دلار آمریکا
57.143%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395

آیینه کاری روی چوب
125 * 125 * 14
برآورد
150,000,000﷼
3,741 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
قیمت فروش
220,000,000﷼
5,486 دلار آمریکا
25.714%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395

ترکیب مواد روی بوم
150 * 170
برآورد
150,000,000﷼
3,741 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
قیمت فروش
300,000,000﷼
7,481 دلار آمریکا
71.429%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395

مرکب و مداد رنگی روی مقوا
90 * 110
برآورد
100,000,000﷼
2,494 دلار آمریکا
-
140,000,000﷼
3,491 دلار آمریکا
قیمت فروش
260,000,000﷼
6,484 دلار آمریکا
116.667%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395

شماره اثر #105 (فروخته شده)
برنز
70 * 72 * 84
برآورد
150,000,000﷼
3,741 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
قیمت فروش
460,000,000﷼
11,471 دلار آمریکا
162.857%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395

برنز
30 * 60 * 144
برآورد
300,000,000﷼
7,481 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
9,975 دلار آمریکا
قیمت فروش
440,000,000﷼
10,973 دلار آمریکا
25.714%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395