119 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
اکریلیک روی بوم
234 * 168
برآورد
200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
6,234 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,000,000,000﷼
24,938 دلار آمریکا
344.444%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395

اکریلیک روی بوم
140 * 190
برآورد
120,000,000﷼
2,993 دلار آمریکا
-
160,000,000﷼
3,990 دلار آمریکا
قیمت فروش
240,000,000﷼
5,985 دلار آمریکا
71.429%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395

شماره اثر #3 (فروخته شده)
ترکیب مواد روی بوم
100 * 200
برآورد
250,000,000﷼
6,234 دلار آمریکا
-
350,000,000﷼
8,728 دلار آمریکا
قیمت فروش
700,000,000﷼
17,456 دلار آمریکا
133.333%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395

شماره اثر #4 (فروخته شده)
ترکیب مواد روی بوم
150 * 202
برآورد
200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
6,234 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
14,963 دلار آمریکا
166.667%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395

رنگ‌روغن روی بوم
132 * 200
برآورد
300,000,000﷼
7,481 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
9,975 دلار آمریکا
قیمت فروش
550,000,000﷼
13,716 دلار آمریکا
57.143%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395

ترکیب مواد روی بوم
200 * 160
برآورد
200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
6,234 دلار آمریکا
قیمت فروش
380,000,000﷼
9,476 دلار آمریکا
68.889%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395

رنگ‌روغن روی بوم
150 * 150
برآورد
200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
6,234 دلار آمریکا
قیمت فروش
360,000,000﷼
8,978 دلار آمریکا
60%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395

ترکیب مواد روی چوب
برآورد
300,000,000﷼
7,481 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
9,975 دلار آمریکا
قیمت فروش
460,000,000﷼
11,471 دلار آمریکا
31.429%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395

اکریلیک روی بوم
170 * 170
برآورد
200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
6,234 دلار آمریکا
قیمت فروش
240,000,000﷼
5,985 دلار آمریکا
6.667%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395

ترکیب مواد روی مقوا
42 * 54
برآورد
150,000,000﷼
3,741 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
قیمت فروش
240,000,000﷼
5,985 دلار آمریکا
37.143%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395