حراج Modern & Contemporary Middle Eastern & South Asian Art


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 207,000 £
304,412 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 314,000 £
461,765 دلار آمریکا
مجموع فروش 323,500 £
475,735 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 26,958 £
39,645 دلار آمریکا
هنرمندان 11
آثار هنری 12
آثار هنری فروخته شده 12
آثار هنری

بدون عنوان
- فرهاد مشیری 150% بیشتر از میانگین
125,000 £
183,824 دلار آمریکا
Siah Mashgh (Black Homework)
- نصرالله افجه ای 4% بیشتر از میانگین
52,000 £
76,471 دلار آمریکا
بدون عنوان
- فرهاد مشیری 20% کمتر از میانگین
40,000 £
58,824 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
مقالات مرتبط

مقاله ای وجود ندارد

حراج های مرتبط

4 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
4 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها 675,500 £
866,026 دلار آمریکا
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها 10,000 £
12,987 دلار آمریکا