حراج حراج زنده زیبای کلاسیک


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €200
244 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €300
366 دلار آمریکا
مجموع فروش €200
244 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €200
244 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آثار هنری

پرتره‌ی مرد
- قاسم حاجی زاده 20% کمتر از میانگین
€200
244 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

روز جدید . موج جدید آنلاین
لندن
اسفند 1399
£25,200
35,146 دلار آمریکا
- £31,900
44,491 دلار آمریکا

برآورد فروش

Modern & Contemporary Prints & Multiples
اسفند 1399
$600 - $800

برآورد فروش

حراج آنلاین هنر خاورمیانه
لندن
اسفند 1399
£306,300
431,408 دلار آمریکا
- £479,800
675,775 دلار آمریکا

برآورد فروش