حراج Tableaux Orientalistes et Art Moderne Arabe et Iranien


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €68,000
104,615 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €108,000
166,154 دلار آمریکا
مجموع فروش €320,380
492,892 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €26,698
41,074 دلار آمریکا
هنرمندان 6
آثار هنری 12
آثار هنری فروخته شده 12
آثار هنری

بدون عنوان
- محمد احصایی
1562.5%
€66,500
102,308 دلار آمریکا
آرتچارت | Sans titre از حسین زنده رودی
بدون عنوان
- حسین زنده رودی
288%
€48,500
74,615 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Photographies
پاریس
آبان 1397
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €60,000
68,182 دلار آمریکا
Art Contemporain Vente du Jour
پاریس
آذر 1395
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €170,500
181,383 دلار آمریکا
Art Contemporain Vente du Jour
پاریس
خرداد 1395
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €79,500
89,326 دلار آمریکا