حراج Cornette de Saint Cyr - پاریس - بهمن 1397


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 2,000 €
2,299 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,000 €
3,448 دلار آمریکا
مجموع فروش 0 €
0 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 0 €
0 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 0
آثار هنری

PRINCESSE
- قاسم حاجی زاده -
فروخته نشده
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده