حراج Modern and Contemporary Middle Eastern Art


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 262,500 £
350,000 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 390,500 £
520,667 دلار آمریکا
مجموع فروش 133,200 £
177,600 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 26,640 £
35,520 دلار آمریکا
هنرمندان 9
آثار هنری 11
آثار هنری فروخته شده 5
آثار هنری

Untitled (from the abstract series)
- سهراب سپهری 7% بیشتر از میانگین
64,000 £
85,333 دلار آمریکا
Tomato Plant, Morning
- منوچهر یکتایی 27% کمتر از میانگین
58,000 £
77,333 دلار آمریکا
Voyage en provence
- کامران یوسف زاده (Y.Z. Kami) 16% کمتر از میانگین
4,200 £
5,600 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده