1 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
شماره لت - (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
200.5 * 150.5
امضاء شده
برآورد
£350,000
488,213 دلار آمریکا
-
£450,000
627,703 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,007,200
1,404,938 دلار آمریکا
151.8% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
5 فروردین 1400