حراج Tableaux Abstraits et Contemporains, Sculptures


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 4,000 €
5,556 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 5,000 €
6,944 دلار آمریکا
مجموع فروش 11,100 €
15,417 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 11,100 €
15,417 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آثار هنری

آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

نقاشی‌های مهم انتزاعی و معاصر، مجسمه‌ها
ورسای
آذر 1392
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها 166,050 €
227,466 دلار آمریکا
سیزدهمین دوره حراج تهران
تهران
دی 1399
43 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
66 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها 880,970,000,000 ﷼
3,400,903 دلار آمریکا
هشتمین مزایده آنلاین آرتیبیشن
دی 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
23 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
8
فروخته نشده
مجموع فروش ها 13,833,000,000 ﷼
53,731 دلار آمریکا