حراج عکس‌ها


  • Finarte میلان
  • اسفند 1399
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €14,500
17,720 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €20,800
25,419 دلار آمریکا
مجموع فروش €36,338
44,407 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €18,169
22,203 دلار آمریکا
هنرمندان 3
آثار هنری 4
آثار هنری فروخته شده 2
آثار هنری

آرتچارت | اثر هنری ازشیرین نشاط
بدون عنوان از مجموعه زنان خدا
- شیرین نشاط 224.99% بیشتر از میانگین
€32,499
39,715 دلار آمریکا
آرتچارت | اثر هنری ازعباس کیارستمی
سفید برفی
- عباس کیارستمی 9.686% بیشتر از میانگین
€3,839
4,691 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

عکاسی
میلان
خرداد 1397
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
Arte Moderna e Contemporanea
میلان
خرداد 1391
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €16,250
20,313 دلار آمریکا
Arte Moderna e Contemporanea & Identita’ Italiana un’Importante Collezione Privata
میلان
آذر 1390
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €47,550
63,400 دلار آمریکا