حراج عکس‌ها


  • Finarte میلان
  • اسفند 1399
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €14,500
17,720 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €20,800
25,419 دلار آمریکا
مجموع فروش €36,338
44,407 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €18,169
22,203 دلار آمریکا
هنرمندان 3
آثار هنری 4
آثار هنری فروخته شده 2
آثار هنری

آرتچارت | اثر هنری ازشیرین نشاط
بدون عنوان از مجموعه زنان خدا
- شیرین نشاط
224.99%
€32,499
39,715 دلار آمریکا
آرتچارت | اثر هنری ازعباس کیارستمی
سفید برفی
- عباس کیارستمی
9.686%
€3,839
4,691 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

عکس‌ها: کمتر از هزار
میلان
اردیبهشت 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €512
617 دلار آمریکا
عکس‌ها
میلان
اسفند 1398
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
عکس‌ها
میلان
آبان 1398
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €7,678
8,541 دلار آمریکا