عکس‌ها

27 اسفند 1399
4 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
Vintage gelatin silver print, interventions in black brush strokes and black ink
16.7 * 23.8
امضاء شده
برآورد
€8,000
9,776 دلار آمریکا
-
€12,000
14,665 دلار آمریکا
قیمت فروش
€32,499
39,715 دلار آمریکا
224.99% بیشتر از میانگین برآورد
فروش در
تاریخ حراج
27 اسفند 1399

شماره لت #170 (فروخته شده)
چاپ دیجیتال، چاپ‌شده روی بوم
150 * 95
امضاء شده
برآورد
€3,000
3,666 دلار آمریکا
-
€4,000
4,888 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,839
4,691 دلار آمریکا
9.686% بیشتر از میانگین برآورد
فروش در
تاریخ حراج
27 اسفند 1399

شماره لت #171 (فروخته نشده)
چاپ دیجیتال روی بوم
150 * 95
امضاء شده
برآورد
€3,000
3,666 دلار آمریکا
-
€4,000
4,888 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
27 اسفند 1399

شماره لت #228 (فروخته نشده)
چاپ دیجیتال روی بوم
110 * 70
امضاء شده
برآورد
€500
611 دلار آمریکا
-
€800
978 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
27 اسفند 1399