حراج هنر قرن بیستم خاورمیانه


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £581,000
708,537 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £765,000
932,927 دلار آمریکا
مجموع فروش £1,102,510
1,344,524 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £55,126
67,226 دلار آمریکا
هنرمندان 10
آثار هنری 20
آثار هنری فروخته شده 20
آثار هنری

آرتچارت | VARIATIONS ON HEXAGON AND OCTAGON MIRROR از منیر فرمانفرماییان
تغییرات در شش گوش و آینه هشت ضلعی
- منیر فرمانفرماییان 81.481% بیشتر از میانگین
£245,000
298,780 دلار آمریکا
UNTITLED (SATYR OR PAN)
- بهمن محصص 15.333% بیشتر از میانگین
£173,000
210,976 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Contemporary Curated
لندن
فروردین 1400
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
Modern Renaissance: A Cross-Category Sale
لندن
فروردین 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £1,007,200
1,404,938 دلار آمریکا
هنر قرن بیستم / خاورمیانه آنلاین
لندن
فروردین 1400
21 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
12 فروخته شده
در بازه برآوردها
6 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
6
فروخته نشده
مجموع فروش ها £1,803,438
2,470,463 دلار آمریکا