حراج کلارکز - کالیفرنیا - آبان 1396


  • کلارکز کالیفرنیا
  • آبان 1396
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $1,000
بیشینه برآورد $2,000
مجموع فروش $500
میانگین ارزش آثار $500
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آثار هنری

آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

آثار چاپی اورجینال
کالیفرنیا
خرداد 1400
مجموع فروش ها $0
April 19, Furniture, Art, Jewelry, Asian
کالیفرنیا
فروردین 1399
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $750
هنر، مبلمان، جواهرات، آسیایی
کالیفرنیا
مهر 1395
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $9,000