حراج Arte Moderna e Contemporanea & Identita’ Italiana un’Importante Collezione Privata


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €20,000
26,667 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €30,000
40,000 دلار آمریکا
مجموع فروش €47,550
63,400 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €47,550
63,400 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آثار هنری

MYSTIFIED
- شیرین نشاط 90.2% بیشتر از میانگین
€47,550
63,400 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Arte Moderna e Contemporanea
میلان
خرداد 1391
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €16,250
20,313 دلار آمریکا
Collezione Claudia Gian Ferrari
میلان
فروردین 1390
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €17,500
25,362 دلار آمریکا
Modern & Contemporary Art
میلان
آذر 1386
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €12,850
19,179 دلار آمریکا