حراج سیزدهمین دوره حراج تهران


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 593,500,000,000﷼
2,291,152 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 802,850,000,000﷼
3,099,328 دلار آمریکا
مجموع فروش 879,420,000,000﷼
3,394,920 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 8,068,073,394﷼
31,146 دلار آمریکا
هنرمندان 96
آثار هنری 110
آثار هنری فروخته شده 109
آثار هنری

خاطرات امید
- آیدین آغداشلو 757.143% بیشتر از میانگین
120,000,000,000﷼
463,249 دلار آمریکا
استاد و شاگرد
- پرویز تناولی 48.889% بیشتر از میانگین
67,000,000,000﷼
258,647 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
مقالات مرتبط

گزارشی از برگزاری دوازدهمین دورۀ حراج تهران 8 بهمن 1398
دوازدهمین دورۀ حراج در مجموع با فروش 97 درصد از آثار عرضه‌شده و با احراز رقم 31 میلیارد و 717 میلیون تومان، با توجه به مجموع حداقل برآورد اولیۀ آن و مبلغ 25 میلیارد و 977 میلیون تومان توانست نرخ رشدی 22 درصدی در عرصۀ معاملات هنری رقم زند.
حراج های مرتبط

دوازدهمین دوره حراج تهران
تهران
دی 1398
53 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
62 فروخته شده
در بازه برآوردها
3 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها 323,770,000,000﷼
2,385,925 دلار آمریکا
یازدهمین دوره حراج تهران
تهران
تیر 1398
12 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
62 فروخته شده
در بازه برآوردها
5
فروخته نشده
مجموع فروش ها 422,040,000,000﷼
3,209,430 دلار آمریکا
دهمین دوره حراج تهران
تهران
دی 1397
66 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
45 فروخته شده
در بازه برآوردها
3 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها 344,030,000,000﷼
2,991,565 دلار آمریکا