110 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
ترکیب مواد روی بوم
198 * 150
برآورد
600,000,000﷼
2,316 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
3,088 دلار آمریکا
قیمت فروش
700,000,000﷼
2,702 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399

شماره اثر #2 (فروخته شده)
چاپ دیجیتال روی کاغذ عکاسی
90 * 73
4/6
برآورد
1,500,000,000﷼
5,791 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,900,000,000﷼
7,335 دلار آمریکا
8.571%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399

چاپ لینوکات روی بوم
150 * 90
برآورد
1,500,000,000﷼
5,791 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,800,000,000﷼
6,949 دلار آمریکا
2.857%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399

شماره اثر #4 (فروخته شده)
رنگ روغن روی مقوا
60 * 40
برآورد
4,000,000,000﷼
15,442 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
23,162 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,000,000,000﷼
15,442 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399

اکریلیک روی بوم
260 * 160
برآورد
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
11,581 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399

رنگ ماشین روی بوم
144 * 84
برآورد
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
11,581 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,600,000,000﷼
10,037 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399

رنگ‌روغن روی بوم
125 * 65
برآورد
4,000,000,000﷼
15,442 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
23,162 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,400,000,000﷼
16,986 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399

رنگ روغن روی بوم
130 * 90
برآورد
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
11,581 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,800,000,000﷼
10,809 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399

رنگ روغن روی بوم
151 * 101
برآورد
5,000,000,000﷼
19,302 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
27,023 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,500,000,000﷼
25,093 دلار آمریکا
8.333%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399

رنگ روغن روی بوم
190 * 140
برآورد
1,500,000,000﷼
5,791 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,500,000,000﷼
5,791 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399