110 نتیجه
فیلترها
مرتب سازی بر اساس
شماره لت #1 (فروخته شده)
ترکیب مواد روی بوم
198 * 150
امضاء شده
برآورد
600,000,000﷼
2,316 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
3,088 دلار آمریکا
قیمت فروش
700,000,000﷼
2,702 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
26 دی 1399

شماره لت #2 (فروخته شده)
چاپ دیجیتال روی کاغذ عکاسی
90 * 73
امضاء شده 4/6
برآورد
1,500,000,000﷼
5,791 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,900,000,000﷼
7,335 دلار آمریکا
8.571% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
26 دی 1399

شماره لت #3 (فروخته شده)
چاپ لینوکات روی بوم
150 * 90
برآورد
1,500,000,000﷼
5,791 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,800,000,000﷼
6,949 دلار آمریکا
2.857% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
26 دی 1399

شماره لت #4 (فروخته شده)
رنگ روغن روی مقوا
60 * 40
امضاء شده
برآورد
4,000,000,000﷼
15,442 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
23,162 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,000,000,000﷼
15,442 دلار آمریکا
20% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
26 دی 1399

شماره لت #5 (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم
260 * 160
امضاء شده
برآورد
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
11,581 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
20% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
26 دی 1399

شماره لت #6 (فروخته شده)
رنگ ماشین روی بوم
144 * 84
امضاء شده
برآورد
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
11,581 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,600,000,000﷼
10,037 دلار آمریکا
4% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
26 دی 1399

شماره لت #7 (فروخته شده)
رنگ‌روغن روی بوم
125 * 65
برآورد
4,000,000,000﷼
15,442 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
23,162 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,400,000,000﷼
16,986 دلار آمریکا
12% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
26 دی 1399

رنگ روغن روی بوم
130 * 90
امضاء شده
برآورد
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
11,581 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,800,000,000﷼
10,809 دلار آمریکا
12% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
26 دی 1399

شماره لت #9 (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
151 * 101
امضاء شده
برآورد
5,000,000,000﷼
19,302 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
27,023 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,500,000,000﷼
25,093 دلار آمریکا
8.333% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
26 دی 1399

شماره لت #10 (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
190 * 140
امضاء شده
برآورد
1,500,000,000﷼
5,791 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,500,000,000﷼
5,791 دلار آمریکا
14.286% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
26 دی 1399