حراج South South Veza


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $146,300
بیشینه برآورد $146,300
مجموع فروش $23,000
میانگین ارزش آثار $23,000
هنرمندان 10
آثار هنری 10
آثار هنری فروخته شده 2
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنرهای برتر - طراحی - جداول مدرن و معاصر
تیر 1400
€6,700
8,155 دلار آمریکا
- €8,900
10,833 دلار آمریکا

برآورد فروش

هنر معاصر و پساجنگ 2
مونیخ
خرداد 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €37,500
45,698 دلار آمریکا
کار روی کاغذ 2
خرداد 1400
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا