حراج هنر باستانی، مدرن و معاصر


  • De vuyst لوکرن
  • اردیبهشت 1392
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 7,000 €
8,974 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 9,000 €
11,538 دلار آمریکا
مجموع فروش 0 €
0 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 0 €
0 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 0
آثار هنری

آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر امپرسیونیسم، باستانی، مدرن و معاصر
لوکرن
اسفند 1387
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها 0 €
سیزدهمین دوره حراج تهران
تهران
دی 1399
43 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
66 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها 880,970,000,000 ﷼
3,400,903 دلار آمریکا
هشتمین مزایده آنلاین آرتیبیشن
دی 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
23 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
8
فروخته نشده
مجموع فروش ها 13,833,000,000 ﷼
53,731 دلار آمریکا