حراج هنر مدرن


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €1,200
1,304 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €1,560
1,696 دلار آمریکا
مجموع فروش €0
0 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €0
0 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 0
آثار هنری

آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر تمثیلی قرن 20ام و 21ام
برلین
تیر 1395
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
آثار هنری دوره‌ی پساجنگ
برلین
بهمن 1394
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €27,500
30,713 دلار آمریکا
100 شاهکار
برلین
آذر 1394
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €32,350
35,163 دلار آمریکا