حراج هنر خاورمیانه ، مدرن و معاصر


گزارش حراج

 
موجود نیست
 
عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد -
بیشینه برآورد -
مجموع فروش ها -
میانگین ارزش آثار -
هنرمندان 0
آثار هنری 0
آثار هنری فروخته شده 0
آثار هنری

اثر هنری وجود ندارد

آمار

 
موجود نیست
 
ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
 
موجود نیست
 
10 اثر گران قیمت
 
موجود نیست
 
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
 
موجود نیست
 
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
مقالات مرتبط

مقاله ای وجود ندارد

حراج های مرتبط

8 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها 986,250 $
Post-War to Present
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها 55,000 $
Photographies
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها 60,000 €
68,182 دلار آمریکا