حراج آرت‌نِت آنلاین - برلین - اردیبهشت 1397 آنلاین


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €2,500
2,947 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €3,500
4,125 دلار آمریکا
مجموع فروش €0
0 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €0
0 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 0
آثار هنری

آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر خاورمیانه: از گذشته تا به امروز آنلاین
فروردین 1398
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
آرت‌نِت آنلاین - برلین - شهریور 1397 آنلاین
شهریور 1397
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
آرت‌نِت آنلاین - برلین - تیر 1397 آنلاین
تیر 1397
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0