حراج INTERNATIONAL ART ORIENTALIST PAINTING


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $573,700
بیشینه برآورد $686,500
مجموع فروش $255,000
میانگین ارزش آثار $255,000
هنرمندان 4
آثار هنری 4
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر مدرن - هنر معاصر
آذر 1392
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
حراج فِوریه
بهمن 1389
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €6,283
8,491 دلار آمریکا
Vente aux Enchères
فروردین 1387
20,700 - 29,010

برآورد فروش