حراج روز جدید . موج جدید آنلاین


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £26,550
37,029 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £33,850
47,211 دلار آمریکا
مجموع فروش £15,409
21,491 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £670
934 دلار آمریکا
هنرمندان 25
آثار هنری 53
آثار هنری فروخته شده 23
آثار هنری

آرتچارت | اثر هنری ازمصطفی سرابی
بدون عنوان
- مصطفی سرابی 446.429% بیشتر از میانگین
£3,825
5,335 دلار آمریکا
آرتچارت | اثر هنری ازفریدون امیدی
بدون عنوان
- فریدون امیدی 410% بیشتر از میانگین
£1,275
1,778 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

حراج آنلاین هنر خاورمیانه
لندن
اسفند 1399
16 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
23 فروخته شده
در بازه برآوردها
14 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
31
فروخته نشده
مجموع فروش ها £268,329
377,928 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
لندن
آذر 1399
14 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
19 فروخته شده
در بازه برآوردها
5 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
13
فروخته نشده
مجموع فروش ها £388,871
518,495 دلار آمریکا
حراج آنلاین هنر خاورمیانه آنلاین
لندن
مرداد 1399
8 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
10 فروخته شده
در بازه برآوردها
3 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
9
فروخته نشده
مجموع فروش ها £54,186
71,297 دلار آمریکا