حراج Regards sur l’Orient - Tableaux et Sculptures Orientalistes et Art Islamique


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 19,000 €
21,111 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 25,000 €
27,778 دلار آمریکا
مجموع فروش 0 €
0 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 0 €
0 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 3
آثار هنری فروخته شده 0
آثار هنری

YU
- حسین زنده رودی -
فروخته نشده
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Photographie
پاریس
آبان 1396
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها 80,000 €
93,023 دلار آمریکا
NOW!
پاریس
اسفند 1395
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها 52,500 €
55,851 دلار آمریکا
Art Contemporain
پاریس
خرداد 1395
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها 0 €