حراج هنر معاصر و شهری


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £5,800
8,151 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £8,300
11,664 دلار آمریکا
مجموع فروش £3,330
4,680 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £666
936 دلار آمریکا
هنرمندان 5
آثار هنری 6
آثار هنری فروخته شده 5
آثار هنری

آرتچارت | اثر هنری ازحسین خسروجردی
بدون عنوان
- حسین خسروجردی 26.667% کمتر از میانگین
£1,100
1,546 دلار آمریکا
آرتچارت | اثر هنری ازحسین خسروجردی
پرواز
- حسین خسروجردی 40% کمتر از میانگین
£900
1,265 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Islamic & Indian Arts featuring Modern & Contemporary Art
اردیبهشت 1396
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها £2,600
3,333 دلار آمریکا
Fine Art Auction
تیر 1393
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها £3,000
5,085 دلار آمریکا
رُزبِریز آکشن - مهر 1385
مهر 1385
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا