حراج حراج آنلاین هنر مدرن و معاصر خاورمیانه آنلاین


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £162,500
219,595 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £229,500
310,135 دلار آمریکا
مجموع فروش £157,325
212,601 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £4,140
5,595 دلار آمریکا
هنرمندان 39
آثار هنری 61
آثار هنری فروخته شده 38
آثار هنری

آرتچارت | اثر هنری ازعُمَر ال نقدی
آکوردایل
- عُمَر ال نقدی
0%
£27,562
37,246 دلار آمریکا
آرتچارت | اثر هنری ازمحمود سعید
پرتره‌ی احمد مظلوم پاشا
- محمود سعید
0%
£20,000
27,027 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر مدرن و معاصر خاورمیانه شامل بغدادیت
لندن
خرداد 1400
49 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
28 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
25
فروخته نشده
مجموع فروش ها £3,060,659
4,278,249 دلار آمریکا
روز جدید . موج جدید آنلاین
لندن
اسفند 1399
11 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
11 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
30
فروخته نشده
مجموع فروش ها £15,664
21,847 دلار آمریکا
حراج آنلاین هنر خاورمیانه
لندن
اسفند 1399
16 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
23 فروخته شده
در بازه برآوردها
14 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
31
فروخته نشده
مجموع فروش ها £268,329
377,928 دلار آمریکا