حراج Fine and Decorative Arts Auction


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $2,400
بیشینه برآورد $3,000
مجموع فروش $0
میانگین ارزش آثار $0
هنرمندان 1
آثار هنری 2
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

حراج هنرهای زیبا و دکوراتیو
بهمن 1398
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $2,500
هنرهای برتر - طراحی - جداول مدرن و معاصر
تیر 1400
€6,700
8,155 دلار آمریکا
- €8,900
10,833 دلار آمریکا

برآورد فروش

هنر معاصر و پساجنگ 2
مونیخ
خرداد 1400
€30,000
36,559 دلار آمریکا
- €40,000
48,745 دلار آمریکا

برآورد فروش