حراج Art Contemporain


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 120,000 €
131,868 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 180,000 €
197,802 دلار آمریکا
مجموع فروش 231,000 €
253,846 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 231,000 €
253,846 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آثار هنری

قوس آبی نیلگون
- حسین زنده رودی 54% بیشتر از میانگین
231,000 €
253,846 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
مقالات مرتبط

مقاله ای وجود ندارد

حراج های مرتبط

Photographie
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها 80,000 €
93,023 دلار آمریکا
NOW!
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها 52,500 €
55,851 دلار آمریکا
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها 0 €