حراج هنر معاصر و مدرن مدیترانه


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £483,300
604,125 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £809,000
1,011,250 دلار آمریکا
مجموع فروش £895,528
1,119,410 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £27,137
33,922 دلار آمریکا
هنرمندان 18
آثار هنری 35
آثار هنری فروخته شده 33
آثار هنری

بزرگ و مقدس
- منیر فرمانفرماییان 12.541% بیشتر از میانگین
£168,812
211,015 دلار آمریکا
هنوز هم زندگی
- منوچهر یکتایی 181.405% بیشتر از میانگین
£112,562
140,703 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
لندن
آذر 1399
14 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
19 فروخته شده
در بازه برآوردها
5 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
13
فروخته نشده
مجموع فروش ها £388,871
518,495 دلار آمریکا
Middle Eastern Art Online Sale
لندن
مرداد 1399
8 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
10 فروخته شده
در بازه برآوردها
3 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
9
فروخته نشده
مجموع فروش ها £54,186
71,297 دلار آمریکا
Modern and Contemporary Middle Eastern Art Online Sale
لندن
آذر 1398
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها £1,912
2,584 دلار آمریکا