حراج Drouot Richelieu, Salle 10, Art Contemporain*


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €9,600
10,909 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €12,000
13,636 دلار آمریکا
مجموع فروش €6,926
7,870 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €3,463
3,935 دلار آمریکا
هنرمندان 4
آثار هنری 4
آثار هنری فروخته شده 2
آثار هنری

آرتچارت | اثر هنری ازشادی قدیریان
مثلِ هر روز
- شادی قدیریان
30.984%
€4,126
4,689 دلار آمریکا
آرتچارت | Sans titre از حسین زنده رودی
بدون عنوان
- حسین زنده رودی
1.818%
€2,800
3,182 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

MIDDLE EAST MODERN & CONTEMPORARY ART 'NORTH AFRICA, MIDDLE EAST & INDIA
خرداد 1400
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
9 فروخته شده
در بازه برآوردها
33 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
7
فروخته نشده
مجموع فروش ها €335,677
409,113 دلار آمریکا
POST WAR & CONTEMPORARY ART
آذر 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها €40,300
48,554 دلار آمریکا
فضای داخلی و شخصیت‌های آپارتمان شهر
شهریور 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها 153,403