حراج پوسترها،، لیتوگراف‌ها و آثار کاغذی


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €3,000
3,562 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €4,200
4,986 دلار آمریکا
مجموع فروش €0
0 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €0
0 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 2
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

حراج کتاب‌ها، چاپ، پسترها در همکاری با خانه بروسِیل
اسفند 1392
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنرهای برتر - طراحی - جداول مدرن و معاصر
تیر 1400
€6,700
8,155 دلار آمریکا
- €8,900
10,833 دلار آمریکا

برآورد فروش

هنر مدرن و معاصر
خرداد 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €23,000
27,994 دلار آمریکا