حراج هنر معاصر، مدرن و آثار قدیمی


گزارش حراج

 
موجود نیست
 
عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €1,000
1,222 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €1,500
1,833 دلار آمریکا
مجموع فروش €0
0 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €0
0 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 0
آثار هنری

آرتچارت | اثر هنری ازسرژ رضوانی
ترکیب‌بندی
- سرژ رضوانی 100% کمتر از میانگین
€0
0 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر باستانی، مدرن و معاصر
لوکرن
اردیبهشت 1392
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر امپرسیونیسم، باستانی، مدرن و معاصر
لوکرن
اسفند 1387
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر قدیم و مدرن
لوکرن
اردیبهشت 1387
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €2,800
4,321 دلار آمریکا