حراج Modern and Contemporary Middle Eastern Art


  • Bonhams لندن
  • اردیبهشت 1396
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 461,600 £
591,795 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 722,000 £
925,641 دلار آمریکا
مجموع فروش 426,800 £
547,179 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 35,567 £
45,598 دلار آمریکا
هنرمندان 10
آثار هنری 16
آثار هنری فروخته شده 12
آثار هنری

MIR + 54 + BZ + S
- حسین زنده رودی 20% کمتر از میانگین
200,000 £
256,410 دلار آمریکا
Qazvin
- منیر فرمانفرماییان 33% کمتر از میانگین
100,000 £
128,205 دلار آمریکا
Trees
- فریده لاشایی 40% بیشتر از میانگین
42,000 £
53,846 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده