حراج Drouot Richelieu, Salle 9, Vente Bandes Dessinées


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 80 €
110 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 100 €
137 دلار آمریکا
مجموع فروش 80 €
110 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 80 €
110 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آثار هنری

Persepolis
- مرجانه ساتراپی 11% کمتر از میانگین
80 €
110 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده