حراج هنر قرن بیستم / خاورمیانه


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £522,000
686,842 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £714,000
939,474 دلار آمریکا
مجموع فروش £1,011,024
1,330,295 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £43,958
57,839 دلار آمریکا
هنرمندان 17
آثار هنری 29
آثار هنری فروخته شده 23
آثار هنری

آرتچارت | LAM + CHAKOU از حسین زنده رودی
لَم + چَکو
- حسین زنده رودی
177.2%
£277,200
364,737 دلار آمریکا
LEDA E IL CIGNO (LEDA AND THE SWAN)
- بهمن محصص
530%
£252,000
331,579 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Contemporary Curated
لندن
فروردین 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £35,658
42,430 دلار آمریکا
Modern Renaissance: A Cross-Category Sale
لندن
فروردین 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £1,007,200
1,404,938 دلار آمریکا
هنر قرن بیستم / خاورمیانه آنلاین
لندن
فروردین 1400
21 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
12 فروخته شده
در بازه برآوردها
6 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
6
فروخته نشده
مجموع فروش ها £1,803,438
2,470,463 دلار آمریکا