حراج هنر قرن بیستم / خاورمیانه


گزارش حراج

29
اثر برای فروش
کمینه برآورد 522,000 £
686,842 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 714,000 £
939,474 دلار آمریکا
مجموع برآوردها
17
هنرمندان حاضر در حراج
مقالات مرتبط

مقاله ای وجود ندارد

حراج های مرتبط

17
فروخته نشده
مجموع فروش ها 0 £
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها 75,000 £
97,403 دلار آمریکا
8 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها 703,250 £
913,312 دلار آمریکا