حراج Dubai: Post War and Contemporary Art


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $1,107,000
بیشینه برآورد $1,546,000
مجموع فروش $908,750
میانگین ارزش آثار $90,875
هنرمندان 11
آثار هنری 17
آثار هنری فروخته شده 10
آثار هنری

Untitled (from the Abstract series)
- سهراب سپهری 64.286% بیشتر از میانگین
$287,500
The Wall and the Heech
- پرویز تناولی 7.143% بیشتر از میانگین
$187,500
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Middle Eastern, Modern and Contemporary Art
آبان 1398
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £31,250
40,584 دلار آمریکا
Middle Eastern Modern & Contemporary Art
فروردین 1398
8 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها $986,250
Modern & Contemporary Art
اسفند 1395
12 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
4 فروخته شده
در بازه برآوردها
4
فروخته نشده
مجموع فروش ها $2,412,500