حراج هنر مدرن و معاصر خاورمیانه


گزارش حراج

 
موجود نیست
 
عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد -
بیشینه برآورد -
مجموع فروش ها -
میانگین ارزش آثار -
هنرمندان 0
آثار هنری 0
آثار هنری فروخته شده 0
آثار هنری

اثر هنری وجود ندارد

آمار

 
موجود نیست
 
ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
 
موجود نیست
 
10 اثر گران قیمت
 
موجود نیست
 
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
 
موجود نیست
 
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
مقالات مرتبط

مقاله ای وجود ندارد

حراج های مرتبط

4 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
4 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها 675,500 £
866,026 دلار آمریکا
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها 10,000 £
12,987 دلار آمریکا
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها 10,000 £
14,286 دلار آمریکا