حراج New Now


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £15,000
18,987 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £20,000
25,316 دلار آمریکا
مجموع فروش £15,000
18,987 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £15,000
18,987 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آثار هنری

آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Photographs
لندن
آبان 1397
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها £8,130
10,558 دلار آمریکا
ULTIMATE Evening & Photographs Day Sales
لندن
اردیبهشت 1397
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
New Now
لندن
فروردین 1397
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £21,250
30,357 دلار آمریکا