حراج هنر دکوراتیو و وسایل خانگی


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $800
بیشینه برآورد $1,300
مجموع فروش $520
میانگین ارزش آثار $173
هنرمندان 1
آثار هنری 3
آثار هنری فروخته شده 3
آثار هنری

آرتچارت | اثر هنری ازحسام ابریشمی
بدون عنوان
- حسام ابریشمی 50% کمتر از میانگین
$200
آرتچارت | اثر هنری ازحسام ابریشمی
جایی در طول زمان
- حسام ابریشمی 52.5% کمتر از میانگین
$190
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Modern Renaissance: A Cross-Category Sale
لندن
فروردین 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £1,007,200
1,404,938 دلار آمریکا
هنر قرن بیستم / خاورمیانه آنلاین
لندن
فروردین 1400
21 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
12 فروخته شده
در بازه برآوردها
6 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
6
فروخته نشده
مجموع فروش ها £1,803,438
2,470,463 دلار آمریکا
عکس‌ها
میلان
اسفند 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €36,338
44,407 دلار آمریکا