می‌دانیم و نمی‌دانیم

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان سنایی، کوچه چهارم غربی، پلاک ۸، واحد یک
17 خرداد 1400 - 25 خرداد 1400
.
هنرمندان

اطلاعات تماس

روزهای تعطیل: ندارد
ساعات کار افتتاحیه: ۱۲ - ۲۰
ساعات کار: ۱۶ - ۲۰
تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان سنایی، کوچه چهارم غربی، پلاک ۸، واحد یک
نمایشگاه های نزدیک فعلی

انگاره‌ها
تهران
7 خرداد 1400 - 25 خرداد 1400