فاصله - نمایشگاه انفرادی

تهران، تهران، میدان هفت تیر، مفتح جنوبى، بن بست شیرودى پلاک ۲۵
3 بهمن 1399 - 14 بهمن 1399
فاصله
گویی برای ساکنین، چاره ای جز رفتن نبود. طبیعت تغییر کرد و بسیاری از گیاهان از دست رفتند. آنها که مقاوم تر بودند اما، سازگار با شرایط، به زندگی ادامه دادند. این مجموعه، نگاهی از دور به این سرزمین ترک شده و رویاها و خاطرات به جامانده در آن است.
هنرمندان

اطلاعات تماس

تهران، تهران، میدان هفت تیر، مفتح جنوبى، بن بست شیرودى پلاک ۲۵
نمایشگاه های نزدیک فعلی

می‌دانیم و نمی‌دانیم
تهران
17 خرداد 1400 - 25 خرداد 1400
انگاره‌ها
تهران
7 خرداد 1400 - 25 خرداد 1400