کوانتوریوم: تا‌ب‌آوری در زمان کرونا

تهران، تهران، ظفر، خیابان ناجی، خیابان فرزان، کوچه نوربخش، بلوار مینای شرقی، پلاک42
11 آذر 1399 - 11 دی 1399
اقامتگاه هنری کوشک 
با همراهی گالری محسن با حمایت انجمن فرهنگی اتریش


هنرمندان

اطلاعات تماس

تهران، تهران، ظفر، خیابان ناجی، خیابان فرزان، کوچه نوربخش، بلوار مینای شرقی، پلاک42
نمایشگاه های نزدیک فعلی

می‌دانیم و نمی‌دانیم
تهران
17 خرداد 1400 - 25 خرداد 1400
انگاره‌ها
تهران
7 خرداد 1400 - 25 خرداد 1400