نمایشگاه ها در تهران

  • تن ها 2 21 آذر 1399 - 30 آذر 1399
  • آرتیبیشن
  • تهران، تهران ،خیابان شریعتی، پایین‌تر از حسینیه ارشاد، خیابان کوشا، خیابان ناصری، خیابان دریا (قندی)، پلاک ۶
 معنا را می‌توان در سطح کردار اجتماعی تبیین کرد
کنش‌های انسانی معنادار است.
انسان‌های اطراف ما
همه با یک سرعت، به یکسو و به سمت یک هدف نمی‌روند
و ما به یقین با همه آنها همسو نخواهیم بود.
با کسانی همسوییم با دیگری مخالف، دوستی می‌کنیم یا دشمن می‌شویم؛
و این معناهای تولید شده هر روز به سوی ما برمی‌گردد
و انسان و الگوهایش را بازتعریف می‌کنند
و همچنان در حال تغییر و تاثیرگذاری بر تولیدکنندگان خود است.
اما از میان قالب آن انسان مدنی و اجتماعیِ
غرق در رابطه‌ها و رفت و آمدها و داد و ستدها
می‌توان خود شد و خود را دریافت. 
هنرمندان