دیوان شمس و مولانا

تهران، خیابان ولیعصر (عج)، خیابان فتحی شقاقی، میدان سلماس، پلاک ۵
7 خرداد 1400 - 18 خرداد 1400
هنرمند: محمدحسین آریایی
اطلاعات تماس

ساعت بازدید: 16:00 تا 20:00
گالری پنجشنبه‌ها تعطیل است
تهران، خیابان ولیعصر (عج)، خیابان فتحی شقاقی، میدان سلماس، پلاک ۵
مسیریابی
نمایشگاه های نزدیک فعلی

می‌دانیم و نمی‌دانیم
تهران
17 خرداد 1400 - 25 خرداد 1400
انگاره‌ها
تهران
7 خرداد 1400 - 25 خرداد 1400